Petronel Jekentmetochwel & Katrien Mijhebjenognooitgezien

Tijdens de Halloween-actie krijgt uw winkelcentrum bezoek van de heksen Petronel JekentmetochWel en Katrien MijhebjenognooitGezien met hun pompoenen en spinnenwebben. Deze bijzondere heksen bewegen met hun grappen en grollen als rode draad door uw event of theaterdiner.